We will be phasing out support for your browser soon.
Please upgrade to one of these more modern browsers.

Logo

Professionals login

Dit gedeelte van de website is speciaal voor professionals in de champignon sector. Campagne en promotie materialen ontwikkeld door de Mushroom Promotion Foundation (MPF) zullen hier beschikbaar worden gesteld ten behoeve van aangesloten bedrijven in de sector.

Zij zijn gerechtigd tot het gebruik van deze materialen onder voorwaarden dat de inhoud en vormgeving in ongewijzigde vorm wordt aangewend met dien verstande dat er wel een bedrijfsnaam en/of logo als afzender mag worden toegevoegd. de copyrights en beeldrechten blijven eigendom van de MPF of in hun opdracht werkende partijen.

Velden met * zijn verplicht. *